KEDUDUKAN THAHARAH DALAM ISLAM

Saudara Kaum Muslimin Rahimakumullah…Islam adalah agama yang sangat memerhatikan kesucian dan kebersihan. Baik kebersihan dan kesucian batin maupun kebersihan lahir. Segala yang mengotori iman dan hati seseorang diharamkan di dalam Islam. Seperti kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, hasad, tamak, kikir, bakhil, dan beragam dosa dan maksiat lainnya. Agama Islam juga sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian secara lahir. […]